ระบบจะปิดปรับปรุงชั่วคราวตั้งแต่
2021-09-27 08:50:00 ถึง
2021-09-27 11:35:00

ให้ลูกค้าเล่นคาสืโนค่ายอื่นแทน ระหว่างรอ SAGAME เปิดระบบค่ะ